Kapitał ludzki – zatrudnianie pracowników

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z zatrudnianiem pracowników. Nawet osoby, które prowadza jednoosobową działalność gospodarczą, często z biegiem czasu potrzebują wsparcia w postaci kapitału ludzkiego. Zatrudnianie pracowników pociąga za sobą szereg obowiązków, jakie musi spełnić przyszły pracodawca.

W przypadku dużych firm sprawami kadrowymi zajmuje się zwykle odpowiednio wyspecjalizowany dział, dzięki czemu pracodawca nie musi wszystkiego załatwiać samodzielnie. Niewielkie firmy mogą natomiast skorzystać z usług zewnętrznych biur, które zajmują się prowadzeniem księgowości. Wtedy można mieć pewność, że wszystko odbywa się formalnie i legalnie.

Poszukiwania pracowników można prowadzić na własną rękę, zamieszczając ogłoszenia w prasie czy na serwisach branżowych w sieci. Można też skorzystać z agencji pośrednictwa pracy, która zajmuje się kojarzeniem potencjalnych pracowników z pracodawcami. Bez względu na to, jaką metodę firma wybierze, zawsze trzeba mieć ustalone dokładne oczekiwania wobec przyszłego pracownika, warunki pracy i zakres obowiązków oraz określoną kwotę, jaką można przeznaczyć na wynagrodzenie. Dopiero po ustaleniu tych konkretów można zabrać się za rekrutację i rozmowy z kandydatami.

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska

Firma, która chce utworzyć nowe stanowisko pracy, może liczyć na dofinansowanie, które sprawi, że koszty stworzenia etatu będą sporo niższe. O refundację kosztów można ubiegać się podczas tworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej, ale formalnie, czyli zarejestrowanej w urzędzie pracy. Dofinansowania pochodzą albo z Funduszu Pracy albo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy

Jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy, musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. W takim samym czasie przed złożeniem wniosku nie może też zwolnić ani jednego pracownika. Firma nie może też mieć żadnych zaległości finansowych, zarówno wobec swoich pracowników czy kontrahentów, jak i wobec US czy ZUS. Fundusz Pracy wypłaca dofinansowania w maksymalnej wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie z PFRON

Firma, która chce uzyskać dofinansowanie z PFRON musi funkcjonować przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Nie może mieć zaległości finansowych wobec US, ZUS czy swoich pracowników. Dofinansowanie, jakie można otrzymać, to aż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

>