Uproszczone sprawozdania finansowe dla małych firm

Od września 2015 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o rachunkowości, która nieco ułatwi właścicielom małych firm oraz organizacjom pozarządowym. Będzie przede wszystkim prościej, a mali przedsiębiorcy będą mieli mniej papierkowej roboty.

Prowadzenie własnego biznesu bywa trudne, szczególnie jeśli chodzi o kwestie finansowo-księgowe. Stale zmieniające się przepisy i wymagania nakładane na przedsiębiorców sprawiają, że wiele osób rezygnuje z własnego biznesu. Ustawodawcy powoli zaczynają zauważać ten problem i wychodzą naprzeciw małym firmom.

Założeniem nowych przepisów jest przede wszystkim poprawa warunków, w jakich wykonywana jest działalność gospodarcza oraz znoszenie barier, które w dużym stopniu utrudniają rozwój przedsiębiorczości i hamują nawet dobre pomysły na biznes. Choć zmiany są niewielkie, z pewnością pomogą w funkcjonowaniu małym przedsiębiorcom. Można też uznać je za światełko w tunelu i mieć nadzieję, że tendencja upraszczania przepisów zostanie w najbliższej przyszłości rozciągnięta także na inne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Co się zmieniło?

Prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku małych firm stało się łatwiejsze, gdyż w myśl nowych przepisów mogą one sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Mają też szerszy zakres możliwości, jeśli chodzi o stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości. Z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych mogą skorzystać, między innymi, małe spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Zgodnie z nowymi przepisami, małe firmy mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, w których ma się znaleźć jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat, a także dodatkowa informacja, ale z mocno ograniczoną liczbą danych. Co będzie można ominąć, choć przed nowelizacją obowiązywało? Przede wszystkim nie trzeba już w sprawozdaniach wykazywać informacji dotyczących zatrudnienia czy środowiska naturalnego oraz tak zwanych wskaźników niefinansowych. Dzięki tym zmianom właściciele mikro i małych firm będą mniej obciążeni, jeśli chodzi o prowadzenie ksiąg rachunkowych. A mniejsze skupienie na księgowości i wypełnianiu kolejnych rubryczek w tabelkach pozwoli na rozwój skrzydeł w branży, w której działa firma.

Małe firmy bez skomplikowanej rachunkowości

Właściciele małych firm, których często nie stać na odrębne etaty dla księgowych czy specjalistów od finansów, często samodzielnie musza wypełniać wszelkie sprawozdania i bilanse, poświęcając czas, który mogliby przeznaczyć na dużo szerzej pojęty rozwój firmy. Dzięki znowelizowanej ustawie o rachunkowości będą mogli nieco odetchnąć, a jest szansa, że to dopiero początek większych zmian.