Skąd wziąć pieniądze na finansowanie firmy

Osoby, którym marzy się własna firma, często rezygnują z tych marzeń z powodu braku funduszy. Tymczasem nie trzeba wcale liczyć wyłącznie na własne oszczędności czy wsparcie zamożnej rodziny – na założenie i prowadzenie firmy można otrzymać dotacje, dofinansowania, atrakcyjne kredyty oraz inne formy finansowego wsparcia przedsiębiorców.

Po pierwsze, na rozpoczęcie działalności można utrzymać dotacje z urzędu pracy lub ze środków Unii Europejskiej. W urzędzie dotacja wynosi od 4- do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jest ona bezzwrotna, jeśli założona firma przez rok utrzyma się na rynku. Można też poszukać wsparcia ze środków unijnych – tu do wyboru jest dużo więcej, a działania i programy są odpowiednio dostosowane do różnych grup docelowych. Zarówno dofinansowanie z urzędu pracy, jak i dofinansowanie unijne wiąże się z wieloma formalnościami, składaniem wniosków i dostarczaniem stosów dokumentów. Jednak zdecydowanie ten wysiłek się opłaca.

Kredyt lub limit w koncie

Po dodatkowe środki można też udać się do banku. Co prawda, młodzi przedsiębiorcy mają mniejsze pole manewru niż właściciele firm, którzy mogą pochwalić się stażem, ale także oni maja szanse na kredyt, limit w koncie czy kartę kredytową. Sporo banków uprościło formalności i złagodziło zasady, jeśli chodzi o obsługę firm. Można więc liczyć na atrakcyjny kredyt „na start” lub limit w koncie, a uzyskane dzięki temu środki przeznaczyć na wyposażenie firmy, zakup towarów, materiałów czy surowców, a także na działania reklamowe, które przyciągną do firmy klientów.

A może Anioł Biznesu?

Jeżeli masz ciekawy pomysł na biznes i widzisz dla niego szanse na dość mocno konkurencyjnym rynku, możesz udać się po wsparcie do tzw. Aniołów Biznesu. Są to inwestorzy prywatni, którzy wspierają przede wszystkim ciekawe, innowacyjne, unikalne projekty i pomysły na biznes. Od Aniołów Biznesu można uzyskać nie tylko dodatkowe środki, ale też wsparcie merytoryczne, ciekawe kontakty branżowe oraz swoiste know how, które przyda się osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie.

Jak zabezpieczyć sprzęt i towar należące do firmy?

Prowadzenie firmy wiąże się nie tylko z koniecznością poszukiwania środków na rozwój działalności, ale też z zabezpieczeniem majątku firmy. Jeżeli chcesz ubezpieczyć sprzęt, towar lub wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej, przejrzyj bogatą ofertę towarzystw ubezpieczeniowych. Można w nich znaleźć atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe, dopasowane do potrzeb różnych grup przedsiębiorców. Oferta jest na tyle atrakcyjna i rozbudowana, że zarówno duża firma, jak i mały przedsiębiorca znajdą taką polisę, dzięki której ich majątek będzie odpowiednio zabezpieczony.

Zabezpieczenie płynności finansowej

Firma powinna tez mieć odpowiednio zabezpieczoną płynność finansową. Jest na to co najmniej kilka metod:

  • Uważne dobieranie kontrahentów i partnerów biznesowych – lepiej dmuchać na zimne niż borykać się z ich późniejszą niewypłacalnością.
  • Odpowiednio skonstruowane umowy z klientami i kontrahentami – pozwalają zminimalizować ryzyko opóźnionych płatności
  • Gwarancja bankowa – chroni klientów firmy przed jej chwilową lub przedłużającą się niewypłacalnością
  • Faktoring – ciekawe rozwiązanie, które łączy w sobie ubezpieczenie należności z ich finansowaniem. Ryzyko finansowe jest scedowane na bank, z którym podpisywana jest umowa.

Bieżące finansowanie firmy

Aby firma nie miała problemów z obsługą należności czy dodatkowym finansowaniem, warto od razu, na początku działalności wybrać odpowiedni bank. Kryteria wyboru są różne, w zależności od wielkości firmy. Osobie, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza wystarczy prosty rachunek, minimalizacja kosztów czy sprawna obsługa online. Większa firma powinna szukać takich rozwiązań, które umożliwiają łatwy dostęp do rozwiązań finansowych będących wsparciem dla biznesu – czyli na przykład kredyt na start, kredyty obrotowe, czy linie kredytowe w koncie. Dobrze jest też wybrać taki bank, który ma swoją siedzibę w pobliżu siedziby danej firmy. Owszem, obecnie można sporo załatwić online, jednak są sytuacje, gdy właściciel firmy musi pojawić się w placówce. Wtedy powinna być ona jak najbliżej.

Dobrze wybrany bank umożliwia w razie potrzeby uzyskanie środków na bieżące finansowanie firmy. Ciekawym rozwiązaniem, z jakiego korzystają przedsiębiorcy, jest tez faktoring. Polega on na sprzedaży wierzytelności i uzyskaniu za nią gotówki. Dzięki temu przeterminowane faktury, które nie rokują, jeśli chodzi o szybka spłatę, można zamienić na pieniądze i przeznaczyć je na finansowanie potrzeb przedsiębiorstwa.